הסיבה העיקרית להקמת העמותה נעוצה בעובדה כי במהלך השנים החולפות נוכחו חברי העמותה כי הכישורים אותם רכשו עשויים לשרת מטיילים ומשפחות במצוקה.

            כך, במהלך השנים האחרונות, קבלו חברי העמותה, עוד טרם להיווסדה, מספר פניות דחופות של משפחות אשר ילדיהם יצאו לטיולים חובקי עולם, אלא שבמהלך הטיולים, אירעו לא פעם תקלות, אשר במהלכם אבדו עקבותיהם של המטיילים.

            בכל אותם מקרים בהם התבקשו חברי הועד לסייע באיתור ו/או בחילוץ הצעירים, נרתמו הם למשימה באופן מיידי, ואף במקרה אחד יצאו במסגרת משלחות חילוץ להרי ההימלאיה בהודו בניסיון לאתר את המטיילים.

            במסגרת פעילות זו, סייעו חברי העמותה בפעילויות חילוץ ואיתור נעדרים, בין היתר, כמפורט להלן:

*    משלחת להרי ההימלאיה לאיתורו של נדב מינצר ז"ל בהודו.

*    משלחת חילוץ לאיתורו של המטייל נועם חבלין ז"ל שנספה בהרי ההימלאיה בנאפל. העמותה פעלה בנפאל במשך כ- 12 שבועות רצופים, תוך החלפת הצוותים מעת לעת.

 

יצוין כי במסגרת זו פעלו צוותי העמותה בשיתוף פעולה הדוק עם חדר המצב במשרד החוץ, נציגויות ישראל באותם מדינות וחיל האוויר ההודי.

            במסגרת הכשרת חברי העמותה לעסוק בנושאים הקשורים בהשרדות בשלגים, מקיימת העמותה קשרים עם גורמים מקבילים בחו"ל: יחידות חילוץ, מומחים לתחום האלפיני. במסגרת קשרים אלו, שלחה העמותה מספר חברים להשתלמויות מקצועיות בחו"ל אשר נועדו להרחבת בסיס הידע בנושאים המקצועיים בהם עוסקת העמותה.