גלרית תמונות

 

ביקורי ילדים ממחלקות בתי החולים בחרמון: 

מוריה בחרמון 12.03.2005

שניידר מושתלי כליות ולב 22.03.2005

ילדים מבתי החולים ברשות הפלסטינאית 09.03.2005

 

החרמון:

הטבע בחרמון

שקיעה בחרמון

 

משפחות עמותת ארז :

משפחות עמותת ארז 10.10.2006